Strona główna
  zasiedzenie nieruchomości skarbu państwa

Kawa3603′s Weblog

Temat: Pierwsza jaskółka
W Polsce mamy zdecydowanie za długi okres przedawnienia roszczeń i zasiedzenia. Zasiedzenie w dobrej wierze powinno następować już po 15 latach. Zasiedzenie na rzecz Skarbu Państwa powinno następować po 15 latach nie płacenia podatków od nieruchomości. Pisałem: http://niepoprawni.pl/blog/404/przedawn ... asiedzenie Jeśli tak - to PRL "zasiedziałaby" juz wszystko. I nikt nie mógłby niczego dostac z powrotem po komunistycznym rabunku. Pan pisze bzdury....
Źródło: forum.michalkiewicz.pl/viewtopic.php?t=15384Temat: Pytanie, ile powinni nam oddać Niemcy ?! obozy koncenracyjne, okupacja, bombardowania
... miasta czerpał korzyści (opłaty czynszowe), a substancję remontowali mieszkańcy? Więc kto – idąc Twoim tropem – jest posiadaczem samoistnym: SP czy mieszkańcy? Komu, tytułem zasiedzenia, należy się własność? To na tyle...
Źródło: eurowybory.platforma.org/forum/index.php?showtopic=25578


Temat: Nieruchomości
Chcą uwolnić nieruchomości od niemieckich roszczeń Renata Krupa-Dąbrowska 28-05-2008, ostatnia aktualizacja 28-05-2008 07:31 Niemcy nie będą mogli skutecznie ubiegać się o zwrot nieruchomości na Ziemiach Odzyskanych – Chcemy uporządkować sytuację prawną nieruchomości Skarbu Państwa i komunalnych na Ziemiach Odzyskanych. Do tej pory tego nie zrobiono, chociaż taki obowiązek ciąży na władzy państwowej od niepamiętnych czasów – mówi jeden ze współautorów projektu, senator ... prawa własności Skarbu Państwa. Projekt nie jest nowy. Przygotował go Senat poprzedniej kadencji i wniósł do Sejmu, ale ten nie zdążył zakończyć nad nim prac. Projekt przewiduje, że wszelkie prawa rzeczowe (w tym prawo własności) do nieruchomości, które na podstawie prawa międzynarodowego zostały przyłączone do Polski po II wojnie światowej, wygasły na mocy przepisów powojennych. Oznacza to, że wszelkie roszczenia do nieruchomości, do których wywodzone będzie prawo z czasów przedwojennych, są bezprzedmiotowe. Z chwilą wejścia w życie tego projektu powstanie jednocześnie obowiązek założenia dla nieruchomości nowych ksiąg wieczystych, jeżeli nadal widnieją w nich przedwojenni właściciele. W nowej księdze wieczystej nie będzie już dla nich miejsca. Senatorowie chcą także zobowiązać sądy rozpatrujące roszczenia byłych właścicieli do zawiadamiania podmiotów reprezentujących Skarb Państwa o toczącym się postępowaniu. Jednocześnie sądy mają zwracać się do nich o zajęcie stanowiska, czy zamierzają zweryfikować swoje prawa do nieruchomości z tytułu zasiedzenia. Projekt uchyla także możliwość powoływania się na nieaktualne wpisy w księgach wieczystych w ramach rękojmi wiary ksiąg wieczystych. Gminy oraz starostwa będą zobowiązane przygotować wykaz nieruchomości, których stanu prawnego do tej pory samorządy nie uporządkowały. Mają to zrobić w ciągu trzech miesięcy...
Źródło: forum.investmap.pl/viewtopic.php?t=91


Temat: Pytanie, ile powinni nam oddać Niemcy ?! obozy koncenracyjne, okupacja, bombardowania
Aloes, w tej sprawie budziło moje wątpliwości jedynie to, że pominięto art. ustawy o gospodarce nieruchomościami, który stanowi, że przeniesienie własności pomiędzy podmiotem prywatnym a państwem może być dokonane poprzez wydanie decyzji administracyjnej, która w takim przypadku jest zgodna z formą - akt notarialny nie jest wymagany. Doszło tam przecież do formalnego przeniesienia własności kamienicy przez zrzeczenie się własności na rzecz Skarbu Państwa. To, że nie zostało to uwidocznione w księdze wieczystej jest mało istotne bowiem można przeprowadzić postępowanie wieczystoksięgowe o uzgodnienie wpisu ze stanem prawnym. Brak takiego wpisu świadczy tylko o zaniechaniu urzędnika państwowego dokonania obowiązku zgłoszenia faktu nabycia rzeczy przez SP, ale, nie ma wpływu na stan prawny nieruchomości. Zrzeczenie się własności pod koniec lat siedemdziesiątych i użytkowanie obiektu przez SP na podstawie formalnego przeniesienia własności nawet w przypadku podważania obecnie stanu uprawnia SP do zasiedzenia rzeczy bowiem minęło już 30 lat. A skąd żeś wykoncypował, że właściciel zrzekł się (i to na ... kamienicą szwagier Lindhoffa nie jest w stanie jej utrzymać. Decyzją ówczesnego prezydenta Gdańska nieruchomość została przejęta w zarząd państwowy. W roku 1977 okazało się jednak, że administrator (szwagier A. Lindhoffa) nie jest w stanie utrzymać budynku. Decyzją prezydenta miasta Gdańska nieruchomość została przejęta w zarząd państwowy z uwagi na fakt porzucenia przez administratora prywatnego i braku innych osób sprawujących zarząd. Ściemniacz, zasady ... uzgodnione z umowami międzypaństwowymi i prawem międzynarodowym. Różnią się w istotny sposób z ustawą, której podlega dziedziczenie przez obywateli polskich w granicach Państwa Polskiego. Znowu nietrafnie odczytana wiadomość: Lindhoff zmarł w Gdańsku w 1963 r. Budynek po nim odziedziczyli spadkobiercy mieszkający w Niemczech. August Lindhoff zmarł w Gdańsku Oliwie 30 grudnia 1963 roku. Nieruchomość po nim odziedziczyli spadkobiercy mieszkający w Niemczech. Czyli ... nieruchomości w drodze dziedziczenia przez osoby uprawnione do dziedziczenia ustawowego. Jeżeli prawo ojczyste spadkodawcy nie przewiduje dziedziczenia ustawowego, w tym zakresie stosuje się prawo polskie. więc czy tak, czy siak, odbyło się to zgodne z prawem. Dodatkowo, sam fakt zarządzania nie czyni jeszcze właścicielem, a poza tym wątpliwym jest, czy zasiedzenie było możliwe, chociażby właśnie przez oświadczenie "wzięcia w zarząd". Łączenie więc tego z innymi sprawami, również przywołanymi przez Ciebie, nie jest zasadne, bo to zupełnie inne zagadnienia i tak naprawdę nie dotyczy własności nieruchomości, ale kosztów zarządzania. Dlatego proponuję, żebyś, jeśli taka...
Źródło: eurowybory.platforma.org/forum/index.php?showtopic=25578


Temat: Pytanie, ile powinni nam oddać Niemcy ?! obozy koncenracyjne, okupacja, bombardowania
nabycie prawa własności danej rzeczy poprzez długotrwałe jej posiadanie, w sposób w jaki władałby nią jej właściciel. Skutek zasiedzenia w postaci uzyskania własności następuje przy tym z mocy prawa, wraz z upływem ustawowego terminu, niezależnie od jakichkolwiek czynności posiadacza. Ale: 1) posiadacz chcąc wykazać swoje prawo (np. uzyskać jako właściciel wpis do księgi wieczystej) musi dysponować stwierdzeniem nabycia własności przez zasiedzenie, 2) stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie odbywa się na drodze postępowania sądowego, 3) postępowanie jw. toczy się w trybie nieprocesowym (przesłanki niematerialne określają przepisy Kc). Dlaczego nic takiego nie miało miejsca? Przez zaniechanie czy z innych przyczyn umiemożliwiających przeprowadzenie stwierdzenia zasiedzenia? Bo czasu teoretycznie było aż nadto (20 i 30 lat w zależności od dobrej klub złej woli zasiedzenia - to od 1.10.1990 ... - nie wiem czy ono w czymś pomoże, ale zbiera znane daty. August Lindhoff zmarł w Gdańsku Oliwie 30 grudnia 1963 roku. Nieruchomość po nim odziedziczyli spadkobiercy mieszkający w Niemczech. W roku 1977 okazało się jednak, że administrator (szwagier A. Lindhoffa) nie jest w stanie utrzymać budynku. Decyzją prezydenta miasta Gdańska nieruchomość została przejęta w zarząd państwowy z uwagi na fakt porzucenia przez administratora prywatnego i braku innych osób sprawujących zarząd. Otrzymaliśmy zapewnienie, że spadkobiercy zrzekli się praw do nieruchomości. Doszły do nas także informacje, że otrzymał on odszkodowanie za pozostawione mienie. Wszystko ... nakazał wydanie nieruchomości spadkobiercom. Tymczasem mieszkańcy kamienicy przy ul. Polanki, ich rodzice i dziadkowie przez lata na własny koszt remontowali zniszczony po wojnie budynek. W 1982 r. został ukończony remont, który ... nie jest własnością Skarbu Państwa i nie ma możliwości wykupu mieszkań - twierdzi Anna Dyksińska z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Tu też bym chętnie zapytała - na czym polegał...
Źródło: platforma.org/forum/index.php?showtopic=25578


Temat: Nidzica złapana w internecie
" />http://wyborcza.pl/1,91446,6030238,Warm ... znego.html Warmińsko-Mazurskie/Proces o gospodarstwo późnego przesiedleńcy Bez terminu sąd rejonowy w Nidzicy odroczył w piątek proces o tzw. zasiedzenie w gospodarstwie w Kanigowie (Warmińsko-Mazurskie), którego zwrotu żąda spadkobierca dawnych właścicieli. 25 lat temu, gdy Lukaschewscy opuścili nieruchomość wyjeżdżając do Niemiec, zamieszkała w niej rodzina Smolińskich. W piątek sąd dopuścił jako stronę procesu Skarb Państwa reprezentowany przez starostwo powiatowe w Nidzicy a także przesłuchał trzech świadków - sąsiadów Smolińskich. Świadków powołał Kazimierz Smoliński, mieszkający w gospodarstwie od 1983 r., który złożył do sądu wniosek o zasiedzenie. Mówili oni przed sądem, że Smolińscy zamieszkali w gospodarstwie w Kanigowie, po tym jak ówcześni gospodarze tej nieruchomości wyjechali do Niemiec. Reklamy googleMieszkania w Olsztynie na parterze z ogródkami do 178m kw. kameralne osiedle nad jeziorem www.polnord.pl/osiedle-teczowy-las Domy Na Sprzedaż Nowe i z rynku wtórnego. Tysiące ofert z całej Polski ! www.citydom24.pl nieruchomości - okazje mieszkania, domy, działki, lokale, codziennie tysiące nowych ofert! www.oferty.net "Przed wyjazdem Lukaschewscy sprzedawali maszyny rolnicze i zwierzęta gospodarskie, gospodarstwa nie mogli sprzedać bo inaczej nie wydano by im paszportu" - powiedział jeden ze świadków. Kolejny mówił, że gdy Lukaschewscy wyjechali, to nieruchomość w ... był w gminie "zwodzony". "Urzędnik mówił za rok to załatwimy. Wciąż w księgach wieczystych jako właściciel nieruchomości widnieje Heinrich Lukaschewski. Bierze nawet dopłaty unijne" - wyjaśnił Smoliński. Mec. Edward Ośko reprezentujący powiat nidzicki, który popiera wniosek Smolińskiego o zasiedzenie, zobowiązał się przed sądem, że odszuka urzędników pracujących w latach 80. w urzędzie gminy. Ci mieli by powiedzieć przed sądem czy faktycznie Smolińscy mieli przyrzeczone, że zostaną właścicielami nieruchomości w Kanigowie. Lukaschewscy w lutym 1983 roku wyjechali z Kanigowa do Niemiec jako tak zwani późni przesiedleńcy. Przed wyjazdem cześć majątku sprzedali, ale gospodarstwo pozostawili. Według Smolińskich nieruchomość przekazał im urzędnik wręczając klucze. Jednak nie dopełniono formalności, nie wpisano Smolińskich jako nowych właścicieli w księgi wieczyste. Nadal istnieje tam zapis, iż właścicielami są Lukaschewscy. Na tej podstawie w 2003 roku Heinrich Lukaschewski rozpoczął starania o zwrot nieruchomości. Wystąpił z propozycją sprzedaży nieruchomości za 850 tys. zł. Gdy Smolińscy odmówili argumentując to brakiem pieniędzy, otrzymali pismo z żądaniem wydania gospodarstwa. Zasiedzenie w tak zwanej dobrej wierze jest skuteczne po 20 latach a w złej wierze po 30 latach. Smolińscy mieszkają w Kanigowie od 25 lat i sąd ma zdecydować...
Źródło: ww.orientacja.pl/viewtopic.php?t=10858


Temat: Pytanie, ile powinni nam oddać Niemcy ?! obozy koncenracyjne, okupacja, bombardowania
bezwzględnie a nie chcąc partycypować w ciężarach związanych z posiadaniem przerzuca ich ciężar na podatników. On jest właścicielem a z tego tytułu inni płacą? Tu mamy instytucję zasiedzenia, która ustanawia termin ... W posiadaniu samoistnym ( nieruchomości), w praktyce, nigdy nie przyjmuje się dobrej woli a zatem termin uchylania się od sprawowania władztwa nad rzeczą z tytułu posiadania właścicielskiego kończy się po 30 latach na rzecz tej osoby, którą uznaje się za posiadacza samoistnego. Skarb Państwa przyjął posiadanie samoistne od szwagra i kontynuował je aż do momentu, gdy z mocy prawa stał się posiadaczem właścicielskim. Pamiętaj orzeczenie sądu o zasiedzeniu ma tylko wagę potwierdzenia stanu zaistniałego - niczego nie stanowi, potwierdza jedynie fakt. To, że Skarb państwa a później jego następca w posiadaniu miasto uważało ... zawarł ze spadkobiercami formalną umowę o przyjęciu posiadania zależnego, no to okoliczności wyglądały by nieco inaczej - zasiedzenie na rzecz SP biegłoby od chwili przyjęcia posiadania przez SP czyli od końca...
Źródło: eurowybory.platforma.org/forum/index.php?showtopic=25578


Temat: Pytanie, ile powinni nam oddać Niemcy ?! obozy koncenracyjne, okupacja, bombardowania
nim odziedziczyli spadkobiercy mieszkający w Niemczech. W roku 1977 okazało się jednak, że administrator (szwagier A. Lindhoffa) nie jest w stanie utrzymać budynku. /‌/ nieruchomość została przejęta w zarząd państwowy z ... utrzymanie nieruchomości i właśnie ono może stać się podstawą do sporządzenia rachunku i złożenia kasacji. /‌/ z ostatnio przeprowadzonych wyliczeń wynika, że na utrzymanie kamienicy samorząd wydał ponad milion złotych. Szkoda, ... szło. Bo przecież nie o to, by w roli samoistnego posiadacza obsadzić lokatorów i dać im prawo do zasiedzenia (z artykułu wynika, że część lokatorów zajmuje lokale na podstawie umowy najmu z gminą, co właśnie wyklucza możliwość zasiedzenia ze względu na brak samoistnego posiadania; części lokatorów miasto się wypiera, mówiąc o pokoleniowym, od lat przedwojennych, zamieszkiwaniu lokali na podstawie umowy z właścicielem...
Źródło: eurowybory.platforma.org/forum/index.php?showtopic=25578


Temat: PRAWO, NIE SPRAWIEDLIWOŚĆ
Państwa, część do gminy, a część do GS. Po zmianie ustroju działki, sklepy, obiekty gastronomiczne i hotelarskie nabierały coraz większej atrakcyjności. Grupa kilkudziesięciu wtajemniczonych szefów i członków Spółdzielni ostanowiła uwłaszczyć się ... z Temidą - Z chwilą sprzedaży dzierżawionej rzez nas działki mięliśmy rawo skorzystać nie tylko z ierwokupu, ale nabyliśmy już także uprawnienia do jej nabycia, oprzez tak zwane zasiedzenie – mówi ... tytułu bezumownego użytkowania nieruchomości, wydać nieruchomość, onieść liczne inne koszty. I nie ma juz od tego odwołania. Emerytury dla komornika Czesław Świątek liczy sobie 71 lat, jest jednym z najstarszych rodowitych...
Źródło: koszal.in/forum/viewtopic.php?t=11045 Archiwum
 : Kawa3603′s Weblog
 : Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Warszawie
 : zarządzanie Nieruchomości biura na Śląsku
 : zarząd nieruchomości komunalnych lublin
 : ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STUDIA PODYPLOMOWE
 • jozef kukulka
 • kabel bnc
 • muza;z;final
 • warszawa kurs
 • noestrada tp
 • tv tvp1
 • program do pomniejszania zdjec do sciagniecia
 • Mapa pogodow na Sowacji
 • kartki swiateczne recznie robione-forum
 •  . : : .
  Copyright (c) 2008 Kawa3603′s Weblog | Designed by Elegant WPT